Hampung Togi - HUDON PANJAEAN, TALAGA OLAT-OLAT


Panurat: Tansiswo Siagian

Mansai menek roha ni si Togi ala so dapotan ibana jambar tataring dijouhon donganna sasiulaon, hape toho laos dohot do ibana disi marhobas di ulaon pangolihon anak dongan sahutana. Dipatangkas ibana do nian tu donganna boasa ibana laos so dapotan jambar tataring hape niolina si Kartini dohot do manaruhon boras liat songon singkat ni indahan liat na pinamasa di nasida na sahuta.

Songon i do hatontuan naung ditolopi nasida na sahuta i, ia molo adong na marulaon : pangoli anak, pamuli boru, matua sada natua-tua manang ulaon aha ma rumangna molo di jolo jabu nasida ulaon matua ingkon manaruhon boras liat do ganup jabu sagodang ni 2 tumba manang 4 liter saripe tu na marulaon i asa adong lompaon ni parhobas. Na parpudion pe dipamasa nasida gabe papungu boras, ianggo na ujui matua sai indahan masak do manogotna i di taruhon tu na marulaon i digoari ma antong goarna indahan liat, ala liat do sude huta parsidohot mangalehon indahan tu na marulaon i. Indahan liat on ma laho sipatupaon ni hasuhuton laho manamue hinarana manang na ro tu ulaon i, jai dang pola be nasida mangalompa indahan uju ulaon i.

Alai ala sipata olo ndang sada parmasak ni lompalompa ni indahan liat i, olo sai marimba ganup jabu.  Jala ala nunga masa dangdang mangalompa, satolop ma nasida asa boras ma di papungu jala rap mangalompa ma nasida di inganan ni na marulaon i asa sada pangalompana dohot rumang ni parmasakna.

Ala ni na adong ma indahan liat ma asa adong masa jambar tataring. Astuanna ganup jabu naung mangalompa di tataringna be laho indahan sipanganon di ulaon i, lehononna ma jambarna jagal nanung hona bungkusan dohot bulung songon upa mangalompa. Jai molo so dohot nasida mangalompa indahan liat manang dang silehon boras liat dang tupa lehonon tu nasida jambar tataring.

“Jai, boasa do dang lehononmuna di hami jambar tataring hape parsidohot do ahu mangalehon boras liat jala rap mangalompa di son” ninna si Togi songon na muruk tu Katua Sarikat ni nasida.

“Ianggo na huboto dang ruas na gok do pe ho antong di punguan sarikat ni huta on, alai ianggo Natorasmu toho ma i. Suang songon i nang angka jambar ndada dapotan dope ho ala so manjae dope ho poang” ninna Amani Pargaulan Katua Sarikat i.

“Bah, nunga lekse on Katua. Dohononmuna ahu dang manjae dope?” ninna si Togi gumogo soarana.

“Dang dope tutu, ai ni sonduk ni Ompu Pangadean dope ho?” ninna donganna.

“Botima i, bodari dung sidung ulaon on manghatai ma jolo hita asa tangkas sude. Ai molo pangantusionku, molo dung mangalehon Sulangsulang Hariapan sada natuatua mandok mansohot ma ibana sian sude ulaon adat nang angka na asing i. Gabe sisonduhon nama ibana sinonduk ni ianakhonna. Jala sude angka utang adat, utang na asing manang pe singirna gabe ianakkon nama sijalo i. Astuanna ahu nama maningkati natorashu, ahu nama manonduk natorashu, ahu nama singkat ni natorashu manorushon angka adat nang na asing i” ninna si Togi patorangkon tu Amani Pargaulan.

“I do tingkosna ni dok ni si Togi i. Nunga “otomatis” manang ndang pola hatahonon  nunga gabe ibana be maningkati sude ulaon ni natorasna tu paradaton” ninna Guru Berlin.

“Jai, songon di Sarikatta on dang manggarar parmasuhan be si Togi hape?” ninna Amani Pargaulan.

“Manggarar boha do. Ai na manorushon natorasna do ibana, ala mamuhai dilehon sulangsulang hariapan nunga sude gabe si Togi manean na ringkot di natorasna?” ninna Guru Berlin.

“Alai so manjae dope si Togi?” ninna sada ama na umposo di parhobasan i.

“Hudon panjaean, talaga olat-olat, ninna Ompunta si jolojolo tubu, i ma tanda na manjae manang dang manjae dope sada ripe naposo. Isarana Ompu Pangadean dang dope manjalo mangalehon sulangsulang hariapan jala si Togi tading di bagas ni natorasna dung marhasohotan ibana, alai molo dung do marsitutung hudonna be nasida tung pe sajabu nasida, nunga manjae goar ni i. Jala tanda naung asing jala pulik nasida digombarhon naung pulik pangalompaan suang songon nang jabu ni ibana tung pe holan dinding ni bilut i songon tuhena manang “batas” jabu nasida” ninna Guru Berlin patorangkon.

“Hape ia on, nunga be manjalo sulangsulang hariapan Ompu Pangadean, tontu nunga “pansiun” manang mansohot Ompu Pangadean sian sude adat dohot ulaon na asing i. Si Togi nama maningkati amongna jala ibana nama manorushon manang manguduti naung pinungka ni amongna i, si Togi nama uluan i rumah tangga nasida jala natorasna na sinonduk ni si Togi nama. Jai, songon i do nang boras liat, indahan liat, manang saringkat, dohot angka na asing ndada tu Ompu Pangadean be i tungguonmuna manang lehononmuna alai tu si Togi nama” ninna Guru Berlin manguduti hatana.

“Nda denggan ma nian marboaboa Ompu Pangadean dohot si Togi taringot i sude molo songon i do uhumna?. Ia on ne i so binoto, jala dang tangkas boha aturanna manang songon dia. Pandokku ingkon jolo ro do Ompu Pangadean mandok on tu Saringkat” ninna Amani Pargaulan tong margolgol.

“Songon on do Katua, ia tung pe na poso dope ahu, nunga dapot huantusi otikotik uhum ni adatta i. Pandok ni Katua i nangkin ingkon ro natuatua i paboahon tu Sarikat na ahunama manguduti maningkati natuatua i gabe ruas di parsahutaonta, molo i do pangidoan muna nunga lipe pandapotmuna i. “ ninna si Togi mandok hatana.

“Bah, ahu do nimmu lipe. Ai so hea dope dihatahon natorasmu tu hami na ho nama singkat ni ibana di sude adat dohot na asing i” ninna Amani Pargaulan.

“Nda huhara hami do hamu sude na sahuta on uju mangalehon sulangsulang na gok hami tu natuatua i? Sude do hamu ro. Ima boaboa jala i ma nang adat ni natuatua i mangampehon na ahu nama maningkati sude ulaon ni natuatua i” ninna si Togi hatana.

“Dang adong uju ulaon i dihatahon Ompu Pangadean i tu situan natorop” ninna Amani Pargaulan lam gogo soarana.

“Bah. I do tohona nidok ni si Togi i. Hamu do na so mangantusi adat sulangsulang hariapan na marlapatan natuatua i paboahon mansohot ma ibana sian sude adat dohot ulaonna jala mangalehon sude singir adat dohot utang adat tu ianakkonna asa anakhonna i manguduti, manggarar, manjalo angka adat. Ianggo ibana mansohot nama sian i sude. Jala ala si Togi na tading di huta, ibana ma maninngkati natorasna jala ibana ma nang manonduk natorasna. Ibana nama nampuna hudon di bagas nasida, ibananama uluan, ndang natorasna be” ninna Guru Berlin.

“Ohhhhh, songon i do hape?. Nunga dapot rohangku be, so niantusan Guru na saleleng on. Tuani ma marsipatorang hita asa niantusan. Antong nunga sala ahu tu si Togi, nionma jambar tataringmu poang” ninna Amani Pargaulan Katua saringkat nasida i.


>>>>>>>>>>>marudut>>>>>>>>>>>

Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami