ARGA DO HAMU DI AHUdi hasasadaonhu
tagan harimbus ni natiur sumisi
gumale lam mangholom
marnehet mareak borngin
holom manggolap so tarpasiding
so sangkirdop be na tiur,
marsilonging longong soada soara
marbulusan na lungun

di hasasadaonku
tagan so isepe di lambung
tagan soada soara tung marhusip
tagan so sampisik hata tarbege
tagan so sangkirdop nala
tagan so dia dapot simalolong
tagan manorus mamolus na holom
mangungu sai manghuntam hohom
roha...lalap marhusori

ohhh hamu sude pomparanki,
ueee hamu sude pangundut ni ngolungku
ianakkonhu ale tondingku
lam bagas huantusi
soada argana hape ahu
ia so ada hamu di ngolungkon.


m.tansiswo siagian
"palambok pusupusu"
pekanbaru, 240416

Masukkan email anda untuk berlangganan artikel kami